Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

In het beleidsplan Brede School Zuilen-Oost staat het volgende beschreven: Voor een optimale ontwikkeling, hebben kinderen ouders nodig die zowel opvoedings- als onderwijsondersteunend gedrag vertonen. Dit komt tot uiting in:

Steunen, sturen en stimuleren

 • Een verdiepende communicatie met hun kinderen
 • Een rijke leef- en leeromgeving via ‘informeel leren’

Kortom: essentieel is de interactie tussen ouders en kind, hun houding ten opzichte van leren en hun voorbeeldgedrag als ouder en persoon.

Daarom willen we als school ouders betrekken bij het onderwijs van hun kind. Regelmatig worden ouders uitgenodigd in de school. Dit begint bij de informatieavond bij de start van het schooljaar. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor gesprekken over hun kind met de leerkracht, de intern begeleider en/of de schoolleider. Schoolbreed worden diverse activiteiten uitgevoerd waarbij de betrokkenheid van ouders bevorderd wordt. Er is speciaal voor de ouders een ontmoetingsplek ingericht in het ouderlokaal.

In vogelvlucht zijn ouders betrokken bij:

 • Kwaliteitsonderzoek (bevragen van ouders over hun mening)
 • Binnen- en buitenschoolse activiteiten als begeleider of toezichthouder, organisator
 • Gast in de klas
 • Speelinloop bij de kleuters
 • Elke week koffieochtend in het ouderlokaal
 • Bij afsluitingen van thema’s en presentaties van verlengde schooldagactiviteiten
 • Lees- speel- en luizenmoeders
 • Inzet bij de jaarlijkse feesten
 • Organiseren van bijeenkomsten voor ouders
 • Oudercommissie
 • Medezeggenschapsraad