Partners

De belangrijkste partners voor de ontwikkeling van onze leerlingen zijn de ouders. We hebben dan ook de overtuiging dat het leerproces het beste samen met de ouders tot stand komt. Ouders als educatief partner betekent voor ons dat zij hun kinderen ondersteunen bij het schoolwerk. Ook verwachten wij van ouders dat ze hun kinderen stimuleren om 25 boeken per jaar thuis te lezen. In de onderbouw begint dit met het voorlezen van prentenboeken. Op de Wijzer organiseren wij regelmatig trainingen en workshops voor ouders. Zo zijn er taal-, ICT-, EHBO-cursussen en algemene voorlichtingsmomenten over allerlei onderwerpen ter ondersteuning van opvoeding. Samen jezelf ontwikkelen geldt voor iedereen. 

Jaarlijks worden ontmoetingsmomenten georganiseerd:

 • Per groep om te weten wat kinderen gedurende het jaar leren 
 • Informeel tijdens een koffieochtend 
 • Na een afspraak met de leerkracht of schoolleiding

Op didactisch vlak werken we met tal van organisaties samen om het onderwijs te verrijken en te verbeteren, zodat leerlingen meer leren. Wij hebben een eigen techniekdocent van Eduscience die in samenwerking met onze leerkrachten lessen aan de groepen aanbiedt, en zorg draagt voor up to date nascholing en lesmateriaal. We zijn ook een VVE school (Voor en Vroegschoolse Educatie) en hebben een nauwe samenwerking met de inpandige peutergroep van Spelenderwijs/ Ludens.

We werken onder andere samen met:

 • De CED groep, voor de leerlingbegeleiding
 • De bibliotheek
 • Het buurtteam
 • Jeugd Tandzorg Utrecht
 • BSO Kind&Co Ludens
 • De Marnixacademie
 • De inpandige VVE peutergroep
 • De partners van de Brede school Zuilen
 • De partners van de Vreedzame wijk Zuilen
 • Het samenwerkingsverband SWV Utrecht PO