Aanmelden

Wat fijn dat u interesse heeft in onze school! Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden op Wijzer aan de Vecht.

Nieuwe leerlingen zijn welkom op de Wijzer aan de Vecht. Regelmatig vinden er infomatieochtenden plaats. Voor de data zie het kopje informatieochtenden.

Als u belangstelling heeft in onze school, meer informatie wenst of een individuele rondleiding wilt, kunt u uiteraard een afspraak maken met de schoolleider Chris Mulder. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van school: 030-2441202 en per mail: info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl

Procedure aanmelden

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen binnen 3 weken een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij kopje ‘toelating’).

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig  heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet.

Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schooldirecteur neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt dan schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.

- Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen

- Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding.

Indien uw kind wordt toegelaten, schrijft u uw kind in bij de basisschool (inschrijfformulier op school)

Aanmelden van kinderen vanaf 3 jaar

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 september 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.