Over de school

In 2028 staat Wijzer aan de Vecht bekend als een school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Het onderwijs is zinvol en effectief. Er is aandacht voor ieder kind, elkaar en de omgeving. Wij leiden de leerlingen op tot wereldburgers die kunnen functioneren in de maatschappij. Bij ons op school hebben leerlingen zicht op hun eigen ontwikkeling. Er is voldoende tijd en ruimte voor verdieping en leervragen van leerlingen. 

Ons motto:

'Samen jezelf ontwikkelen!'