Ons onderwijs

Onze school is gericht op veel leren. Met aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat. We stellen duidelijke eisen aan kinderen en bieden een gestructureerd onderwijsprogramma.

  • Taal, lezen en rekenen krijgen veel aandacht. 
  • In alle groepen wordt Engels gegeven. 
  • Er is veel aandacht voor onderzoekend leren dat nadrukkelijk naar voren komt in de lessen wetenschap & techniek. 
  • Kinderen die meer begaafd zijn krijgen extra uitdaging in de eigen groep.

In ons pedagogisch klimaat zijn veiligheid, rust, respect en saamhorigheid belangrijke waarden. We leren kinderen conflicthantering en mediatie. En we leren hen om op integere wijze voor zichzelf op te komen, met aandacht voor het eigen belang en dat van de ander. Wij zijn een Vreedzame School. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Vreedzame School