Opvang

Op Wijzer aan de Vecht hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven om te eten. De kinderen worden opgevangen door vaste overblijfkrachten. Er wordt gegeten in de klas, waarna de kinderen nog een kwartier buitenspelen op het plein. Voor de naschoolse opvang hebben wij een samenwerking met Ludens.

Buitenschoolse opvang De Margriet en De Margriet + (plus) zijn gevestigd in de Prinses Margrietschool in Zuilen. We vangen kinderen (ook van andere scholen) op in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. De oudere kinderen stromen tussen de 7 en 8 jaar door naar BSO De Stins en De Stins+ in het scoutinggebouw in Zuilen. Deze kinderen worden dan op school opgehaald (of mogen daar met toestemming zelfstandig naar toe). Op de woensdag worden op BSO De Margriet kinderen tot en met 12 jaar opgevangen. BSO De Margriet + is er voor de kinderen die binnen een reguliere BSO extra aandacht en structuur verdienen. Kom eens kijken en vraag een rondleiding aan via: https://ludens.nl/vestigingen/buitenschoolse-opvang-de-margriet/ en/of https://ludens.nl/vestigingen/stins/