Schooltijden en vakantierooster 2024-2025

Groep 1/2:

Maandag, dinsdag, donderdag                           van 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag  van 8.30 uur - 12.30 uur
Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur

 

Groepen 3 tot en met 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                         van 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag van 8.30 uur - 12.30 uur
   

De deur gaat open om 8.20 uur. De leerlingen worden ontvangen door de schoolleider en de conciërge. De kinderen van groep 1/2 worden door de ouders naar de klas gebracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar de klas. Om 8.30 uur moet iedereen in de klas zijn en starten de lessen.

Gymtijden woensdag

08.40 - 09.25 Groep 8 
09.30 - 10.15 Groep 7
10.20 - 11.05 Groep 6
11.10 - 11.55                  Groep 5

 

Gymtijden donderdag

08.40 - 09.25                 Groep 6 
09.30 - 10.15     Groep 5
10.20 - 11.00 Groep 3/4
11.00 - 11.45             Groep 7
11.45 - 12.30 Groep 8

 

Schoolvakanties 2024/2025

Herfstvakantie                        maandag 28 oktober t/m maandag 4 november 2024
Kerstvakantie maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Krokusvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2025
Pasen &  vrijdag 18 april (goede vrijdag) t/m
Tulpvakantie maandag 5 mei (bevrijdingsdag) 2025
Pinksterenweekend vrijdag 6 juni t/m dinsdag 10 juni 2025

Zomervakantie
 

vrijdag 18 juli vanaf 12.00 vakantie,
t/m zondag 31 augustus 2025

 

   
Overige vrije (mid)dagen

 

Studiedag
Vrije middag
Studiedag

donderdag 26 september 2024
donderdag 5 december 2024
vrijdag 6 december 2024

 

Studiedag
Studiedag

donderdag 30 januari  2025
maandag 31 maart 2025

 
Studiedag maandag 30 juni 2025  
Vrije middag vrijdag 18 juli 2025

 

Informatie peutergroep:

https://ludens.nl/vestigingen/de-kleine-wijzer/