Ons kernverhaal

'Samen jezelf ontwikkelen!'

Op de Wijzer aan de Vecht kiezen we voor aandacht en waardering. Daar groeien mensen van. Onze leerkrachten zorgen voor een veilige plek in de groep waar positiviteit, rust en regelmaat heerst. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, omdat plezier maakt dat een kind op gaat in een activiteit Op die manier gaat het leren bijna als vanzelf. 

De kinderen weten dat samenwerken en samen leven beter gaat met wederzijdse persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

Op de Wijzer aan de Vecht hebben we een verrijkend curriculum. Vanaf groep 1 t/m 8 krijgen de leerlingen Engelse les vanuit de methodiek van EarlyBirds en door ons profiel Wetenschap, Natuur en Technologie bieden wij de kinderen de mogelijkheid om te oefenen met de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren.

De focus van ons aanbod is goed taal- en rekenonderwijs. We besteden veel tijd aan leespromotie en we verrijken de lessen met cultuur-, WNT- en ICT activiteiten.  Wij tonen onze betrokkenheid bij de leerling door ze het juiste onderwijsaanbod te geven en daarmee hun kansen te vergroten in het vervolgonderwijs.

De waarde gelijkwaardigheid komt tot uiting doordat we de kinderen leren nadenken over zichzelf en de wereld om zich heen. Wanneer kinderen kunnen reflecteren en kritisch leren denken, vergroot dat hun autonomie. Autonome denkers voelen zich competenter en ze ontwikkelen een positief kritische houding. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan hun omgeving en de samenleving, maar vooral hun eigen impact in de wereld vergroten.