Missie en visie

 

'Samen jezelf ontwikkelen'

 

Plezier:

Op onze school proberen we met plezier te leren en te werken. Want wie met plezier aan zijn of haar doelen werkt, bereikt meer. Plezier is ons begin- en ons eindpunt. Plezier is onze kracht. 

Gelijkwaardigheid:

Iedereen is gelijk in zijn of haar waarde. Dat betekent dat we met ieder mens op een respectvolle manier omgaan. Gelijkwaardigheid betekent dat je zowel het welzijn van jezelf, als het welzijn van de ander belangrijk vindt.

Autonomie:

Op onze school leren we onszelf kennen, elke dag een beetje beter. We leren dat we fouten maken, en dat dat mag. In de jaren op onze school groeien we langzaam uit naar jonge mensen die later verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen leven. We leren kiezen en ons verantwoordelijk te voelen voor die keuzes.

Betrokkenheid:

In Wijzer aan de Vecht kent iedereen elkaar bij naam. We zijn een kleine school en hebben veel aandacht en respect voor elkaar. We werken samen aan onze doelen, als team, met de leerlingen, de ouders en alle andere betrokkenen in onze wijk.

Op onze school hebben we als uitgangspunt dat iedere leerling anders is, en dus ook onderwijs op maat op maat verdient. We stellen duidelijke en hoge eisen in een onderwijsprogramma met veel structuur, waarin zelfstandigheid wordt gestimuleerd.

Taal en rekenen zijn van groot belang, maar we willen ook dat onze leerlingen zich ontwikkelen als zelfstandige wereldburgers. Daarbij hoort dat een leerling steeds beter leert om keuzes te maken, om kritisch te zijn, om feedback te geven én te ontvangen. We leven in een ingewikkelde maar prachtige wereld en willen met Wijzer aan de Vecht de basis leggen voor levenslange nieuwsgierigheid.