Vreedzame School

'Wij zijn een Vreedzame School'

Dat houdt in dat we ernaar streven kinderen aan te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We benaderen elkaar met respect en staan open voor de verschillen die tussen kinderen bestaan.

We leren kinderen om te gaan met conflicten, zich te verplaatsen in de ander, zodat zij deze zelf op een goede manier kunnen oplossen.

We streven ernaar een klimaat te creëren waarin alle kinderen, maar ook leerkrachten, ouders en bezoekers van onze school zich veilig voelen en zich gehoord en gezien voelen.

Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

In onze Vreedzame School:

  • Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf.
  • Zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds.
  • Komen we tot een gezamenlijk besluit.
  • Lossen we conflicten op.
  • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap.
  • Zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen.
  • Gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid.
  • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Vreedzame School