Buitenschoolse partners

De belangrijkste partners voor de ontwikkeling van onze leerlingen zijn de ouders. We hebben dan ook de overtuiging dat het leerproces het beste samen met de ouders kan worden neergezet. Ouders als educatief partner. Daarom geven we veel aandacht aan ouderbetrokkenheid. 

Jaarlijks worden ontmoetingsmomenten georganiseerd:

 

 • Per groep om te weten wat kinderen gedurende het jaar leren 
 • Informeel tijdens een koffieochtend 
 • Na een afspraak met de leerkracht of schoolleiding

 

Op didactisch vlak werken we met tal van organisaties samen om het onderwijs te verrijken en te verbeteren, zodat leerlingen meer leren. Wij hebben een eigen techniekdocent van Eduscience die i.s.m. onze leerkrachten lessen aan de groepen aanbiedt, en zorg draagt voor up to date nascholing en lesmateriaal. We zijn ook een VVE school (Voor en Vroegschoolse Educatie) en hebben een nauwe samenwerking met de inpandige peutergroep van Spelenderwijs/ Ludens.

We werken onder andere samen met:

 • De CED groep, voor de leerlingbegeleiding
 • Het buurtteam
 • Stichting Tandwiel
 • BSO Ludens
 • De Marnixacademy
 • De inpandige VVE peutergroep
 • De partners van de Brede school Zuilen
 • De partners van de Vreedzame wijk Zuilen
 • Het samenwerkingsverband SWV Utrecht PO