Vignetten

Gezonde school

Wij hebben in 2017 het vignet “Gezonde school” behaald. Dit betekent dat wij binnen ons onderwijs een gezonde levensstijl stimuleren. Wij besteden aandacht en tijd aan gezonde activiteiten zoals fruit eten, water drinken en veel extra bewegen. Binnen dit vignet is het mogelijk om deelcerttificaten te behalen, wij hebben nu opnieuw het deelcertificaat Voeding behaald.

Utrechts verkeerslabel 

De school is sinds 2007 in het bezit van het Utrechtse Verkeers label (UVL). Dit label krijgen scholen die binnen het onderwijsaanbod op een kwalitatief goede manier aandacht besteden aan een veilige verkeersdeelname. De school besteedt structureel aandacht via de methodes van Veilig Verkeer Nederland aan verkeersonderwijs. Daarnaast vinden er praktijklessen plaats onder begeleiding van de Fietsmeesters en onze verkeerscommissie.

Early Bird school

Op 11 mei 2017 hebben wij het vvt0-keurmerk behaald waarmee we benoemd zijn tot Early Bird school. Dit betekent dat wij Engels aanbieden naast het Nederlands vanaf groep 1 met een doorgaande lijn, vanaf groep 5 wordt dit concreter en spreken we met de kinderen 'Native Engels'.

Vreedzame school

In een prettige en veilige omgeving leren we de kinderen omgaan met diversiteit en zorg voor elkaar en de omgeving te hebben. We zijn gecertificeerd als vreedzame school. Via de methode “Vreedzame school” leren we kinderen op een goede manier met elkaar omgaan, conflicten onderling op te lossen, positief gedrag te vertonen, actief te luisteren en win-winoplossingen te bedenken. Belangrijk onderdeel daarbij is mediatie door kinderen.