Missie en visie

Onze visie wordt kernachtig samengevat in ons motto:

Alles wat aandacht krijgt groeit!

Eindprofiel leerling:

Als een leerling onze school verlaat heeft hij zich optimaal ontwikkeld. Hij heeft allereerst veel geleerd en daar, mede door ons verrijkend curriculum met techniek en Engels, ook plezier in gehad. Doordat een Wijzer aan de Vecht - leerling constant is gestimuleerd in zijn eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling kent hij zijn mogelijkheden en is in staat die te benutten. Hij heeft een onderzoekende, ondernemende houding en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om zelfstandig of in goede samenwerking taken aan te pakken en eventuele problemen of vraagstukken op creatieve wijze op te lossen. Hij kan kritisch naar zichzelf, zijn werk en zijn relaties kijken en heeft het vermogen om conflicten constructief op te lossen.

Hij heeft begrip voor andere culturen en geleerd om respectvol te communiceren en samen te werken. Hij kijkt positief en met vertrouwen naar zijn vervolgonderwijs en de maatschappij van morgen. In de maatschappij wordt het steeds belangrijker dat kinderen niet alleen goed leren lezen en rekenen, maar zich ook ontwikkelen als zelfstandige wereldburgers die kritisch kunnen denken, goed kunnen samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. De komende jaren gaan wij ons verder ontwikkelen om de kinderen eigentijds onderwijs te kunnen bieden. Onze focus ligt de komende vier jaar op het stimuleren van zowel de leerkracht als de leerling om zijn eigen kracht en mogelijkheden te benutten in zijn persoonlijke ontwikkeling.