Onze school

Katholieke Basisschool Wijzer aan de Vecht is een kleine buurtschool in de wijk Zuilen Oost, in de groene omgeving aan de rivier de Vecht. Het schoolgebouw is in het voorjaar van 2015 gerenoveerd en uitgebreid, en biedt alle mogelijkheden voor eigentijds onderwijs. Sinds de heropening op woensdag 7 oktober 2015 is de schoolnaam De Carrousel vervangen door Wijzer aan de Vecht.

Ons gebouw staat midden in het groen. De verkeersveiligheid is daarom zeer hoog. De populatie van onze school bestaat uit een multiculturele gemeenschap, met kinderen van zowel laag- als hoogopgeleide ouders.

De groepen

Onze school heeft in het schooljaar 2018-2019 in totaal 5 stamgroepen. Groep 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 6 en groep 7/8. De groepen 3/4, 4/5 en 7/8 zijn groepen die gespilits worden. De basis van het lezen en schrijven en rekenen , die in groep 3 en 4 wordt gelegd is van essentieel belang voor het vervolg van het leren.

Talenten binnen sport en cultuur ontwikkelen

Wijzer aan de Vecht maakt deel uit van de Brede School Zuilen, samen met de collega-scholen de Cirkel en de Prinses Margriet school. De ambitie van de Brede School is om de kinderen van deze scholen de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen op sport- en cultuur- gebied. Dit wordt gerealiseerd door het gezamenlijk aanbieden van activiteiten na schooltijd, in samenwerking met sport- en cultuurorganisaties.