Opvang

Op Wijzer aan de Vecht hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven om te eten. De kinderen worden opgevangen door vaste overblijfkrachten. Er wordt gegeten in de klas, waarna de kinderen nog een kwartier buitenspelen op het plein.

Voor de naschoolse opvang hebben wij een samenwerking met Ludens.

U kunt uw kind zelf aanmelden bij Ludens voor buitenschoolse opvang. Ludens werkt nauw samen met de scholen van de Brede School Zuilen-Oost. De kinderen van Wijzer aan de Vecht worden geplaatst in BSO Floris en vanaf 8 jarige leeftijd gaan zij naar BSO Bikkels. Dit om een goed leeftijdsgebonden aanbod te realiseren. Zie voor meer informatie over aanmelden de website van Ludens: www.ludens.nl

Op school liggen ook flyers die u kunt krijgen.