Wetenschap, natuur en technologie (WNT)

Op onze school werken we structureel aan wetenschap,natuur en technologie. We hebben een goed uitgerust WNT- lokaal. Elke week krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 les in het WNT- lokaal van de groepsleerkracht samen met de vakdocent WNT. Ook de kinderen van groep 1 t/m 3 hebben hun eigen Techniekstraat en krijgen WNT- les van de eigen groepsleerkracht.

Een keer per jaar organiseren we een themaweek waarbij een onderwerp uit de wetenschap centraal staat.

Tijdens lessen wetenschap, natuur en technologie maken leerlingen kennis met diverse onderwerpen en vaardigheden en leren ze onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen ontwikkelen ‘21e eeuwse’ vaardigheden zoals bijvoorbeeld kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen en communiceren. Hiermee biedt de school leerlingen naast een goede basis ook uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs, en veel aandacht voor talenten van leerlingen.

Ga voor meer informatie naar de WNT website van de Wijzer aan de Vecht .